• Advies en diensten

 • Op weg naar uw eigen praktijk:

  Waardebepaling

  Zoekt u een praktijk om over te nemen of juist een partij om uw praktijk aan over te doen? Dan moet u natuurlijk weten wat de waarde van de betreffende praktijk is. Er bestaan diverse methodes om tot een marktconforme waardering van goodwill te komen.

  Een goodwill berekening bestaat uit:

  Taxatie
  Wat is de ‘harde’ waarde van een praktijk: het pand, de inventaris, het instrumentarium, de automatisering? Wat zijn de cijfers achter het ‘bedrijf’?

  Praktijkanalyse
  Hoe staat de praktijk ervoor? Neemt u een ideale praktijk over of moet u nog veel doen om dit op te bouwen? Moet u investeren in het pand en de inventaris? Is de in het verleden behaalde omzet haalbaar voor de toekomst? Zijn er lopende leaseverplichtingen? Een grondige praktijkanalyse is essentieel voor een goede start.

  Ondernemingsplan
  Op basis van de vorige onderdelen is een globaal ondernemingsplan te maken, dat u inzicht geeft in de financiële toekomst van de praktijk.

  Exploitatiebegroting
  Een belangrijke pijler onder het ondernemingsplan is een exploitatiebegroting.

  Financieringsadvies

  Beslist u een praktijk over te nemen, dan moet u hiervoor financiering krijgen. Met een kant-en-klaar bankfinancieringspakket kunt u uw eigen en andere banken benaderen met een goed beeld van de praktijk die u op het oog heeft.

  Overname-onderhandeling

  Emoties spelen onvermijdelijk een rol spelen bij een praktijkovername. Daarom is het raadzaam de onderhandeling zuiver zakelijk te houden en een onafhankelijke specialist de onderhandelingen met en namens u te laten voeren.

 • Uw eigen praktijk voeren:

  Koerscheck Ondernemingsplan

  Pas na een praktijkovername weet u of de praktijk loopt volgens uw verwachtingen. Daarom is periodieke analyse van uw ondernemingsplan raadzaam. Zo weet u tijdig of u nieuwe (financiële) beslissingen moet nemen.

  Tussentijdse Exploitatiescan

  Na de praktijkovernameis het verstandig te kijken of uw praktijk ‘op koers ligt’. Een tussentijdse exploitatiescan levert u het antwoord. Mocht het antwoord anders zijn dan u had gedacht, dan kunt u tijdig bijsturen.

  Investeringsplan

  Heeft u als praktijkeigenaar uitbreidingsplannen, dan is een investeringsplan een handige tool om de plannen gefinancierd te krijgen.

  Pensioencheck

  Tijdig nadenken over uw pensioen is verstandig om een pensioengat of pensioentekort te voorkomen. Ook als u al jaren pensioen hebt opgebouwd is het raadzaam een check te doen of uw pensioenopbouw volgens plan verloopt of te bekijken hoe u uw oudedagvoorziening nog kunt verhogen. U wilt straks natuurlijk wel voldoende inkomen houden.

 • Uw praktijk overdragen:

  Waardebepaling

  Zoekt u een praktijk om over te nemen of juist een partij om uw praktijk aan over te doen? Dan moet u natuurlijk weten wat de waarde van de betreffende praktijk is. Er bestaan diverse methodes om tot een marktconforme waardering van goodwill te komen.

  Een goodwill berekening bestaat uit:

  Taxatie
  Wat is de ‘harde’ waarde van een praktijk: het pand, de inventaris, het instrumentarium, de automatisering? Wat zijn de cijfers achter het ‘bedrijf’?

  Praktijkanalyse
  Hoe staat de praktijk ervoor? Neemt u een ideale praktijk over of moet u nog veel doen om dit op te bouwen? Moet u investeren in het pand en de inventaris? Is de in het verleden behaalde omzet haalbaar voor de toekomst? Zijn er lopende leaseverplichtingen? Een grondige praktijkanalyse is essentieel voor een goede start.

  Ondernemingsplan
  Op basis van de vorige onderdelen is een globaal ondernemingsplan te maken, dat u inzicht geeft in de financiële toekomst van de praktijk.

  Exploitatiebegroting
  Een belangrijke pijler onder het ondernemingsplan is een exploitatiebegroting.

  Overdracht-onderhandelingen

  Emoties spelen onvermijdelijk een rol spelen bij een praktijkoverdracht. Daarom is het raadzaam de onderhandeling zuiver zakelijk te houden en een onafhankelijke specialist de onderhandelingen met en namens u te laten voeren.

  Contracten

  Scheffel is u behulpzaam bij het opstellen van uiteenlopende contracten bij onder meer praktijkovername, zoals overnamecontract, verkoopmemorandum of geheimhoudingsverklaring.

  Pensioencheck

  Tijdig nadenken over uw pensioen is verstandig om een pensioengat of pensioentekort te voorkomen. Ook als u al jaren pensioen hebt opgebouwd is het raadzaam een check te doen of uw pensioenopbouw volgens plan verloopt of te bekijken hoe u uw oudedagvoorziening nog kunt verhogen. U wilt straks natuurlijk wel voldoende inkomen houden.

button-contact11