Voor tandartsen en orthodontisten

Een prettige gedachte voor u als u overweegt een tandarts- of orthodontiepraktijk te beginnen of juist over te dragen: naar verwachting blijft de vraag naar mondzorg toenemen, terwijl het aanbod aan tandartsen en orthodontisten beperkt blijft. De meeste van de ruim 8500 tandartsen en 300 orthodontisten in Nederland zijn zelfstandig gevestigd.

Voordat u als zelfstandige tandarts of orthodontist een praktijk start of overdraagt, is het verstandig goed te onderzoeken wat de financiële consequenties daarvan zijn. Dankzij jarenlange ervaring in advisering en begeleiding van medici is Scheffel als geen ander in staat om u bij het inzichtelijk maken van dergelijke financiële aspecten te assisteren. Ook kunt u Scheffel inschakelen bij het aan- of verkooptraject en de verkooponderhandelingen bij praktijkovername.